Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

11:18
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viaMezame Mezame
11:18
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
11:17
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaMezame Mezame
11:17
1273 d864 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaMezame Mezame
11:17
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMezame Mezame
01:35

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viayanek yanek
01:35
7666 4560
Reposted fromtfu tfu viazupkazproszku zupkazproszku
01:34
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viainsanedreamer insanedreamer
01:34
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
01:34
6018 13bd 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
01:32
8209 61ab 500
Reposted fromsilv silv
01:32
Reposted fromsidus sidus viayanek yanek
01:31
7556 88cf
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
01:29
8503 cb3c 500
DisharMonica
Reposted fromlsl lsl

August 20 2017

16:46
3760 4136
Reposted fromSixtus Sixtus viajottos jottos
16:45
7726 6830 500
czas zebys splacil swoj dlug
Reposted fromjottos jottos
16:45
Reposted frommangoe mangoe viajottos jottos
16:43
4137 d37d
Reposted frompapaj papaj viasucznik sucznik
16:42
2648 75c7 500
jaki kraj taki porunarefu
Reposted fromxanth xanth viazachlanny zachlanny
16:42
6152 8c2e 500
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viazachlanny zachlanny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl